Førstehjælp

Når du bruger aktiviteterne, så har du selv ansvar for at gøre det sikkert og for at minimere risiko for skader på dig selv og andre.

Et uheld kan ske, så derfor har vi lagt lidt førstehjælps udstyr klar i de aktivitetskasser, hvor det kan være relevant, samt en lidt større førstehjælpskasse i containeren.

Det er med sigte på at klare mindre uheld som sår og rifter, evt. forvredet finger, hånd, fod.

Ved større uheld, så søg altid hjælp ved kontakt til telefon 1813 eller hvis det er meget alvorligt så telefon 112.