No 6: Åmænd og andre vandaktiviteter med net og lup

Intro:

I naturparken er der både et mindre åløb fra Kratvej og hen til den lille sø ved fårefolden. Åløbet fortsætter hen til rensningsanlægget. Der er også “Frø og padde søen” i fårefolden længere mod nordvest mod bakken/gravhøjen.

I Åløb findes mange forskellige vandinsekter, mindre fisk som aborre og skaller, samt snegle og der er fundet enkelte ferskvandsmuslinger. Der er selvfølgelig også vandplanter, men dyrene er nok de mest spændende.

Åløbet var i middelalderen et meget større anlæg og førte helt ud til Roskilde Fjord via værebro åen. Da kunne man sejle på åen med pramme. Ved Måløv Kirke på den anden side af Kratvej har der været et kildeudspring – en hellig kilde – og deraf havde kirken oprindelig navnet Skt. Ib’s kirke. Fortællinger om Åmænd og mosekoner er dog mere hedenske fortællinger, men der er mange gode historier.

Anbefalet til følgende deltagere:

Det er spændende for alle aldersgrupper at se hvad man kan fange af insekter, fisk og skaldyr og snegle i åen.

Beskrivelsen af aktiviteten:

Det er sjovt at bruge net og fiske efter forskellige insekter, snegle, fisk i åen og de små søer. For at artsbestemme kan man bl.a. bruge det ark der ligger i kassen med beskrivelse af flere af vanddyrene.

Aktiviteten er bedst fra marts/april til august/september, men kan selvfølgelig laves hele året. Der kan være perioder, hvor der ikke er så meget vand i åen, men så kan man finde de lidt dybere steder eller gå til de små søer.

Det er i slutningen af marts/starten af april at der er frøæg, men det er sjovest at vente til haletudserne er lidt større. Det tager ca. 70 dage fra æg til frø. Husk – frøer og tudser er fredede – pas derfor rigtig godt på haletudserne og de små frøer. Den grønne løvfrø kan ikke leve samme steder, som den but- eller spidssnudede frø, og det er ikke til at se forskel på arterne, når de er haletudser.

Indhold i aktivitetskassen:

  • Net – hænger på væggen i containeren (15 stk.)
  • 2 hvide baljer
  • Teleskop – vandteleskop
  • mindre forstørrelsesglas
  • Arts bestemmelsesark – lamineret
  • Snegle “løbe” kort.

Hvad skal du forberede:

Det kan altid være godt at have gummistøvler på, når man leger i og omkring vandet.

Tips:

Hør historier om åmænd og andre sagnfigurer https://www.dr.dk/historie/danmarkshistorien/moed-aamanden-helhesten-og-de-underjordiske-tror-du-paa-sagnfolk

Lav din egen fiskestang. Der er også dolke til at snitte med i aktivitetskasserne https://www.skoven-i-skolen.dk/content/sk%C3%A6r-din-egen-fiskestang

Hvordan afleverer du kassen tilbage:

Husk at rense fiskenettene for jord og plantedele, så de er rene til næste bruger. Baljerne skal også gerne skylles. Alle ting lægges tilbage i aktivitetskassen.