No 9: Natur stratego – leg og læring

Intro:

Naturstratego kan laves med materialer fra naturen eller forskellige kort men motiver fra naturen. I kassen er der lavet nogle forskellige kort temaer, men er er beskrevet hvordan man også kan bruge materialer fra naturen til at anvende i legen.

Der er tema med jagt, fødekæde og vi fornyer jævnligt med nye temaer.

Anbefalet for følgende deltagere:

Sjovt for børn og unge i alderen 6 – 16 år. Det er sjovest, hvis man er en større gruppe på 12 – 24 personer.

Beskrivelse af aktiviteten:

Der laves to hold, og på hvert hold er der en strateg som skal være taktikkeren. Reglerne er ligesom i brætspillet Stratego, men her bruger vi naturens redskaber frem for brikker. Som eksempel kan pointsystemet være sådan her:

Fane/Fjer – 100 point

General/kogle – 80 point

Oberst/mos – 70 point

Major/grønt blad – 60 point

Kaptajn/gran – 50 point

Minør/brunt blad – 40 point (Kan som den eneste tage bomben/stenen)

Spejder/pind – 30 point

Spion/anemone – 20 point (Kan som den eneste tage generalen/koglen)

Bombe/sten – 10 point (kan kun blive taget, og vinder over alle bortset fra minøren/det brune blad)

Alle løber nu rundt blandt hinanden og kan fange hinanden, og hvis man bliver fanget af en fra det andet hold, skal man vise sin ting, og den med de højeste point vinder og får den andens ting. Hvis man har tabt skal man løbe tilbage til sin strateg med hænderne over hovedet og få en ny ting. Hvis man har vundet skal man løbe med en arm over hovedet tilbage til sin strateg og aflevere den vundne ting, før man må fange en ny. Hvis man møder en med den samme ting som en selv, bytter man ting, og løber med en arm over hovedet tilbage til sin strateg, afleverer tingen og får en ny. Men må kun få en ny ting hvis man har tabt sin ting, man må ikke bare bytte undervejs. Når fanen er vundet, stopper spillet og pointene bliver talt sammen.

Hvert hold har en base, som er defineret med en fane i en afstand på 50 – 100 m

Afslutning
Man kan selv bestemme, hvornår spillet skal slutte.
1. Når det fløjtes af
2. Eller når et hold har tabt alle sine kort
Til sidst tæller man sammen, hvilket hold der har flest points.

Hvad skal du forberede:

Det kræver ikke forberedelse medmindre du vil have særlige temaer.

Tips:

https://www.naturhistoriskmuseum.dk/molslaboratoriet/skoletjeneste/grundskolen/naturstratego